Kanalizačné šachty

Funkcia

Kanalizačné šachty z polypropylénu sú moderné, veľmi presné a ľahké výrobky, ktoré sa bez problémov transportujú aj montujú. Sú ekologicky šetrné k životnému prostrediu. Tieto šachty je možné vyrábať so širokou variabilitou výšky, veľkosti vtoku a výtoku. Podľa účelu použitia je možné ich rozdeliť na: koncové, lomové, sútokové, revízne a spádové.

Celoplastové kanalizačné šachty pri správnom osadení zabezpečujú maximálnu vodotesnosť a zabraňujú tak nežiaducim prienikom balastných a povrchových vôd do kanalizácií, ako aj nežiaducim prienikom rozličných druhov vôd z kanalizačných systémov.

Popis

Plášť kanalizačnej šachty je vyrobený skružením technickej dosky z PP a jej zvarením na tupo a následným vystužením – horizontálnym rebrovaním, resp. dodatočným vystužením podľa konkrétnych podmienok osadenia v teréne. Vstupná časť kanalizačnej šachty je riešená priamym vstupom s priemerom 600 mm a s plochým vystuženým vrchom alebo nesúosovým prechodovým kužeľom s prstencom s priemerom 600 mm, ktoré sa vyrábajú skružovaním a zvarením dosiek z PP na tupo. Spojenie dna nádrže s plášťom a následné spojenie plášťa s prechodovým kužeľom sa realizuje jednoduchým kútovým zvarom a trojitým extrúderovým zvarom. Pri každom type zvárania sa takto dosahuje maximálna pevnosť a vodotesnosť týchto spojov.

Výhody

Výhody použitia: ľahká manipulácia a montáž, maximálna vodotesnosť, odolnosť, životnosť. Vzhľadom na to, že vodomerné šachty sú vyrobené z polypropylénu, ktorý je chemicky stály a pevný materiál, odoláva akýmkoľvek vonkajším vplyvom ako aj vplyvom agresívnych vôd, roztokom chemických látok a preto si tieto nádrže nevyžadujú žiadnu údržbu a dosahujú neporovnateľne dlhšiu životnosť ako betónové nádrže.